định giá linh hoạt

Dùng thử miễn phí. Bạn và một nhân viên hỗ trợ khách hàng khác có thể sử dụng Globo miễn phí. Bạn có thể đăng ký bất kỳ gói nào sau đây để thêm nhiều chỗ hơn:

Miễn phí
2 chỗ
Đăng ký
Basic$19
Đô la Mỹ
Mỗi tháng
4 chỗ
Plus$49
Đô la Mỹ
Mỗi tháng
10 chỗ
Pro$89
Đô la Mỹ
Mỗi tháng
∞ chỗ