ราคาที่ยืดหยุ่น

ทดลองใช้ฟรี คุณและตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้ารายอื่นสามารถใช้ Globo ได้ฟรี คุณสามารถสมัครแผนใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มที่นั่ง:

ฟรี
2 ที่นั่ง
ลงทะเบียน
Basic$19
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
4 ที่นั่ง
Plus$49
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
10 ที่นั่ง
Pro$89
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
∞ ที่นั่ง